Udaya Public School

Address:- Mahadev Jharkhandi, Awas Vikas Colony, Kunraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273010

Phone:-  +91 9792003649, 

               +91 9792003849,

Mail Us:udaya.gkp@gmail.com